Амортизація-це процес перенесення вартості основних засобів, використовуваних у виробництві, на продукцію, що випускається. Під основними розуміються не тільки засоби виробництва, безпосередньо беруть участь у цьому процесі. Їх число включає в себе також будівлі, споруди, що використовуються при виробництві, транспортні засоби, що беруть участь у перевезенні товарів, робітників, службовий інвентар, термін служби якого передбачає експлуатацію більше одного року і вартість перевищує 100 МРОТ.

Об’єктами, які не підлягають амортизації, вважаються такі, властивості і характеристики яких не змінюються з плином часу. Зокрема, це земля і зони природокористування.

Амортизаційні відрахування відіграють важливу роль у розвитку економіки, так як є основними фінансовими джерелами інвестицій. Значення таких відрахувань в масштабах компанії виражається в тому, що сприяє не тільки налагодженому процесу простого відтворення, але і є передумовою розширеного.

За деякими даними фінансистів, саме ці відрахування задовольняють потребу підприємств у інвестиційних коштах на 70 – 80%. Завдяки тому, що амортизаційні відрахування є власними коштами компанії, вони відрізняються істотною перевагою перед іншими видами джерел інвестування.

Зміна макроекономічних пропорцій відображається на співвідношеннях між накопиченням, інвестиціями і відшкодуванням. У зв’язку з цим правомірно говорити про відриві швидкості руху відрахувань на амортизацію від швидкості кругообігу основного капіталу.

Прогресивне впровадження нових технологій повсюдно призводить до того, що устаткування, задіяне у виробництві, у зв’язку з моральним зносом вимагає заміни зараз набагато частіше, ніж через дійсно виходу з ладу.

Це сприяє здійсненню інтенсивного відтворення, відриву амортизаційних відрахувань від прив’язки до фізичного зносу основних засобів, та становленню більш стійкої бази для розвитку інвестування. А це, в свою чергу, є важливим ресурсом для інвестиційної діяльності компанії.

У зв’язку з цим, все частіше застосовується практика прискореної амортизації, принцип якої полягає в тому, що основні засоби списуються за вищими ставками і в більш короткі терміни.

Можна відзначити також такі фактори, здатні впливати на величину амортизаційних відрахувань:

  • Середньорічна вартість основних виробничих фондів, які знаходяться на балансі компанії. На цю характеристику впливають розмір підприємства, його специфіка, структура і т. д.
  • Переоцінка основних капіталів, яку кожна компанія може проводити шляхом прямого перерахунку або індексації не частіше ніж один раз на рік.
  • Спосіб нарахування коштів, передбачених амортизацією. Розрізняють лінійний, спосіб зменшуваного залишку, спосіб списання вартості по сумі кількості років, передбачених на корисне використання.
  • Розвиток нових технологій та прискорення науково-технічного прогресу.

Амортизаційні відрахування компанії повинні застосовуватися у відповідності з економічними правилами ринку в якості ресурсу, що дозволяє підтримувати просте і розширене відтворення. Зокрема, правомірно їх використання на придбання нового устаткування замість застарілого, на підвищення технологічності виробничих процесів і т. д.