Розповімо про засади формального закріплення відносин. Вони дуже важливі, так як конфлікти між сторонами контракту виникають нерідко; бізнесменові потрібно бути готовим до “наїздів” власника бренду.

Суть і головні принципи укладання договору франчайзингу

В економічно розвинених країнах світу франчайзинг вже давно завоював популярність, на пострадянському просторі цей спосіб побудови бізнесу тільки починає розвиватися. Франчайзинг являє собою таку форму співпраці, при якій одна із сторін, звана франчайзером, що володіє якимось комерційними таємницями, ноу-хау, відомою торговою маркою і. т. д. на строкових умовах і за певну плату надає іншій стороні, яка іменується франчайзі, можливість користуватися своїми принципами ведення бізнесу.

Співпраця такого роду юридично регулюється за допомогою оформлення договору франчайзингу, який є самостійним інститутом договірного права, що мають цілий ряд специфічних особливостей.

Предметом договору франчайзингу є право франчайзі на використання різних об’єктів права інтелектуальної власності франчайзера. Це може бути торгова марка, винахід, промислові зразки комерційний досвід, ділова репутація і. т. д.

Договір франчайзингу має укладатися в письмовій формі. Законодавство передбачає його обов’язкову державну реєстрацію. Аналогічні вимоги висуваються і у випадках розірвання договору франчайзингу. Договори такого типу можуть мати термін дії, а можуть бути і безстроковими. Як юридичні, так і фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, можуть виступати сторонами договору франчайзингу.

Права та обов’язки сторін договору франчайзингу

Договір франчайзингу покладає цілий ряд обов’язків на правовласника (франчайзера), наприклад:

 • Забезпечення державної реєстрації договору.
 • Передача користувачеві необхідної комерційної, технічної документації, а також інших джерел інформації.
 • Інструктаж користувача та його найманих працівників, технічне та консультативне сприяння, способствие підвищення кваліфікації персоналу.
 • Контроль над якістю товарів, які виробляє франчайзі або послуг, які він надає, на підставі укладеного договору франчайзингу.
 • У свою чергу, франчайзі повинен:

 • Зберігати секрети виробництва франчайзера.
 • Використовувати його товарний знак, комерційне позначення та інші засоби індивідуалізації правовласника.
 • Інформувати своїх клієнтів про те, що знаки індивідуалізації використовуються ним в силу дії договору франчайзингу.
 • Чітко дотримуватися всі інструкції і вказівки франчайзера, що стосуються виробничих моментів.
 • Забезпечувати максимальну відповідність якості своїх товар, робіт, послуг якості аналогічних, які виробляються франчайзером.

  Недотримання перерахованих вище обов’язків однією зі сторін може слугувати підставою для розірвання договору франчайзингу.