Цей термін у перекладі з англійської мови дослівно означає проектування, спорудження, пристрій чого-небудь, придумування і т. д. Якщо використовується в області економіки, то має на увазі собою сукупність різних видів інтелектуальних витрат, призначених для того, щоб в результаті отримати оптимальний, найбільш вигідний результат. Зазвичай цей термін вживається для позначення таких характеристик у зв’язку з новими проектами, планами різної спрямованості.

Спільні дії передбачених поняттям завдань включають в себе:

  • Використання з найбільшою ефективністю трудових, матеріальних, фінансових, технологічних та інших ресурсів.
  • Підбір оптимальних методів організації проекту і управління ним.
  • Використання у зв’язку з цим всіх новітніх науково-технічних розробок, інноваційних систем і технологій.

Зрозуміло, що інжиніринг, в якійсь мірі сам є високотехнологічним прийомом сучасної економіки і може бути використаний як в її комерційній сфері, так і у виробничій, науково-технічній.

Можна виділити окремо таке поняття як «консультативний інжиніринг», коли передбачено не пряму участь в економічній діяльності замовника, а тільки розробка для нього на комерційній основі методичних прийомів і посібників для кожної окремої компанії або кожного окремого проекту.

Розрізняють наступні види інжинірингу:

1. Будівельний інжиніринг являє собою ряд заходів, пов’язаних з поставкою, монтажем будь-якого обладнання або техніки.

2. Технологічний інжиніринг передбачає надання замовникові розробок, технологій для здійснення будівництва промислового об’єкта, з урахуванням продуманої організації його водопостачання, енергопостачання і т. д. А також для можливості подальшої успішної експлуатації цього об’єкта.

3. Реінжиніринг передбачає сукупність заходів різного виду, спрямованих на досягнення компанією нового, більш високого рівня розвитку за допомогою аналізу минулої діяльності та кардинального покращення характеристик бізнес-процесів.

4. Під ТРИЗ-інжинірингом прийнято розуміти наукомісткі розробки в зв’язку з новими винаходами і функціонально-вартісним аналізом, спрямовані на реалізацію інноваційних проектів.

Яким би не був вид інжинірингу, застосовуваного в кожному конкретному випадку, всі завдання його зводяться до досягнення кращих максимальних результатів від вкладених замовниками та інвесторами коштів.

Головною відмінністю інжинірингу від звичайного проектування є те, що весь комплекс послуг, що надаються замовнику при інжинірингу, обов’язково доповнюється наявністю нових інтелектуальних ідей. Причому саме інтелектуальні вкладення повинні відрізнятися безперервним зростанням і оновленням.

Інжиніринг будь-якого виду передбачає залучення до участі в проекті фахівців різних профілів: наукових працівників, будівельників, економістів, консультантів, інженерів, техніків, юристів і т. д., кожен з яких на своєму образному ділянці робіт виконує свої завдання у відповідності з загальними цілями.

В ідеалі це саме той потенціал, який дійсно може ефективно використовуватися в бізнес-структурах і суттєво впливати на економіку в цілому.