Усталені методи підбору персоналу не завжди задовольняють запитам компанії. Резюме дає лише поверхневе уявлення про якості працівника. Зазначені в ньому дані не можуть гарантувати ефективності нового працівника.

Наприклад, бухгалтер зі стажем роботи двадцять років цілком міг відсидіти весь цей час в маленькому державній установі, не потребує хоч якогось професіоналізму. А наявність вищої освіти зараз взагалі ні про що не каже, його мають майже всі співробітники ресторанів швидкого харчування. Докладніше про те, як відокремлювати правду від неправди в резюме.

У той час як вам потрібен працівник, який повністю візьме на себе відповідальність у тій сфері, в якій буде працювати, зможе прийняти вольове рішення у важкий для компанії момент. Саме для цих цілей, в доповнення до вже існуючої системи, з’явилася методика підбору персоналу STAR.

Що являє собою методика STAR?

STAR – це метод підбору персоналу за компетенціями.

Під компетенціями в даному контексті розуміються не знання в певній галузі науки, а якостей характеру кандидата, які дозволять йому досягти успіху на займаній посаді. До таких якостей можна віднести рішучість, лідерство, рівень мотивації, здатності до комунікації та ще багато інших.

З даного списку зрозуміло, що до компетенціями можна віднести тільки корисні риси характеру. Така риса як, наприклад, лінь компетенцією бути не буде. Кожна з них, у свою чергу, може мати ту чи іншу ступінь вираженості, яка не менш важлива при використанні даного методу.

Наприклад, мотивація може бути яскраво вираженою або слабкою. Природно, що для кожної конкретно посади в кожній окремо взятій компанії потрібен свій набір таких характеристик. Список компетенцій, що задовольняє вимогам однієї конкретно взятої фірми, називається модель компетенцій.

Навіщо потрібна модель компетенцій?

Модель компетенцій дозволить вирішити величезну кількість питань пов’язаних з роботою фірми.

  • Допоможе, як набирати нових співробітників, так і оцінити вже працюють.
  • Чітко вибудувана модель буде сприяти розвитку корпоративної культури компанії.
  • Визначить основні напрямки навчання і розвитку співробітників.
  • Сприятиме досягненню стратегічних цілей компанії.

В чому полягає застосування техніка STAR?

Букви STAR розшифровуються як Situation – Task – Action – Result, що в перекладі означає Ситуація – Завдання – Дія – Результат.

У процесі співбесіди кандидата задаються питання про конкретних ситуаціях в його житті. Відповіді на ці питання показую наявність у нього тієї чи іншої компетенції. Наприклад, роботодавець пропонує згадати приклад, в якому в процесі роботи виникла нестандартна ситуація і просить описати дії працівника в обставинах, що склалися.

В ідеалі працівник повинен описати проблему, сформулювати завдання, яке потрібно було вирішити, описати свої дії з вирішення цього завдання, і розповісти про результат, до якого ці дії призвели. Для визначення наявності різних компетенцій існують різні типи питань, які розробляються фахівцями цієї галузі.