Успішне управління будь-яким підприємством неможливо здійснювати без ретельного економічного і фінансового планування та аналізу. Одним з критеріїв оцінки ефективності економічної діяльності організації є так звана точка беззбитковості — важливий показник для визначення ступеня ризику інвестиційних проектів.

Точка беззбитковості (по-іншому критична точка або CVP-крапка) – це мінімальний обсяг продукції, виробництво і реалізація якого дозволяє компенсувати витрати компанії її доходами. Кожна наступна одиниця продукції вище за даного обсягу приносить прибуток. Точка беззбитковості визначається в одиницях продукції або в грошовому еквіваленті.

Що відображає точка беззбитковості

Простіше кажучи, розрахунку точки беззбитковості визначається рівень виробництва продукції (послуг або продажів), при якому підприємство залишається «при своєму», тобто без збитків, але і без прибутку. Критичну точку для наочності можна порівняти з вуличним термометром. Якщо нульову позначку взяти за точку беззбитковості, то кожне ділення вгору дає нам «плюс», відповідно, опускаючись нижче нуля, ми йдемо в «мінус». Так і підприємство, при обсягах, що перевищують CVP-точку, отримає дохід, при недотягують до неї – збиток.

Розрахунок точки беззбитковості здійснюється за певними формулами. Необхідно знати такі показники роботи підприємства, як величину постійних і змінних витрат, вартість одиниці реалізованої продукції, прибуток від однієї одиниці продукції. Визначення точки беззбитковості може проводитися аналітичним або графічним способом.

Зміна точки беззбитковості

При розрахунку CVP-точки передбачається, що в аналізований період часу ціни як на сировину, так і на продукцію залишаються незмінними; продажі йдуть рівномірно; в розглянутому діапазоні обсягу продажів не змінюються ні змінні витрати на одиницю продукції, ні постійні витрати; вироблена продукція реалізується в повному обсязі.

Якщо у підприємства дійсно стабільні обсяги виробництва (продажів) і інші параметри, то низьке значення точки беззбитковості демонструє його успішне функціонування. Зростання значення критичної точки в подібних умовах сигналізує про погіршення фінансового становища компанії.

В реальності умови роботи підприємства з різних причин можуть змінюватися, і вельми істотно. Наприклад, нарощування обсягів виробництва неминуче веде до зростання витрат (закупівля і обслуговування обладнання, оренда нових приміщень, збільшення числа персоналу і, відповідно, витрат на оплату праці тощо). Зі збільшенням обсягу виробництва буде рости і значення точки беззбитковості.