Активи і пасиви – це найважливіші поняття, що відносяться до галузі економіки підприємства та бухобліку. Розглянемо їх сутність та призначення.

Активи і пасиви: взаємозв’язок та взаємозалежність

Активи – це те, чим володіє підприємство:

  • нерухоме та рухоме майно,
  • грошові кошти (як у національній, так і в будь-якій іншій валюті),
  • цінні папери,
  • товари,
  • матеріальні цінності.

Крім перерахованого вище, до активів підприємства належать також дебіторська заборгованість.

У той же час пасиви – це джерела, за рахунок яких купуються активи.

Приклад 1: Придбання обладнання.

Підприємство А купує у підприємства Б обладнання, за яке воно перераховує підприємству Б суму в 10 000 у.е. Після надходження обладнання на баланс підприємства, А сума активу – товарно-матеріальної цінності -збільшиться на 10 000 у.е. Це означає, що сума пасиву (заборгованості підприємства перед підприємством Б) збільшиться на цю ж суму. У міру перерахування грошових коштів підприємством А підприємству Б зменшиться пасив підприємства А. Ми розуміємо, що перерахування суми підприємству Б призведе до зменшення залишку на розрахунковому рахунку в банку. Розрахунковий рахунок підприємства А – це актив, який в даному випадку знаходиться в обернено пропорційній залежності від пасиву.

Приклад 2: Отримання кредиту підприємством.

При отриманні кредиту та перерахування її на рахунок підприємства спостерігається збільшення активу – залишку грошових коштів, якими підприємство може розташовувати. Проте ми не забуваємо, що збільшується і заборгованість підприємства перед банком, в зв’язку з чим на суму заборгованості збільшується пасив.

Взаємодія активів і пасивів

Завжди, при будь-якій ситуації, збільшення активу тягне за собою або збільшення пасиву (тобто боргового зобов’язання перед кредитором або постачальником), або зменшення активу на дану суму в перспективі (як, наприклад, у випадку розрахунку за кредит або обладнання).

Це ж правило застосовується і в разі пасивів: при збільшенні пасиву (у разі взяття кредиту, який створює боргові зобов’язання перед банком) відбувається відповідне збільшення активу (надходження на розрахунковий рахунок готівкових грошей).

Активи і пасиви в бухгалтерській звітності

У бухгалтерській звітності підприємства діє суворе правило: сума всіх активів завжди дорівнює сумі всіх пасивів. Бухгалтерський звіт складений правильно, якщо це правило дотримано в бухгалтерському балансі і в оборотно-сальдовій відомості.

У випадках, коли сума активів і сума пасивів не збігаються, може йти мова про фальсифікації звітності або помилки при складанні.