Це поняття передбачає собою переосмислення на глобальному рівні діяльності підприємства, та розробку радикальних заходів по оптимізації і підвищення ефективності бізнес-процесів і досягнення максимальних результатів від вкладених у неї коштів. Тут будуть доречні такі характеристики, як покращання показників вартості, якості, сервісу і темпів.

Даний процес передбачає, як правило, два основних етапи:

1. З допомогою різних методів вибір оптимального, близького до ідеального, шляхи розвитку компанії.

2. Розробку ряду заходів, що дозволяють швидко і без втрат провести перехід від існуючого стилю бізнес-процесу до вибраного краще його варіанту.

Порядок проведення також включає в себе:

  • Визначення основних принципів стратегічного розвитку компанії.
  • Позначення ключових моментів, на які варто спиратися при впровадженні стратегії.
  • Аналіз, детально розглядає напрямки діяльності компанії на сьогоднішній день.
  • Виявлення слабких, потребують перегляду сторін нинішньої стратегії.
  • Позначення принципових питань, методів, показників, яких необхідно дотримуватися для досягнення мети.
  • Проведення реорганізації.

· Здійснення контролю над новими бізнес-процесами і продовження постійної їх коригування, грунтуючись на вже наявних показниках.

Реінжиніринг як метод інноваційного менеджменту можна розглядати в зв’язку з інноваційним бізнес-процесом, за допомогою якого створюються нові продукти та операції. Так як бізнес-процес є невід’ємною частиною поняття «реінжиніринг», і що ще важливіше, його складової, на яку виявляється вплив за допомогою певних методів, доречним буде докладніше зупинитися на цьому визначенні.

Під бізнес-процесом розуміється наявність системи цілеспрямованих, послідовних і регламентованих видів діяльності, за допомогою яких за допомогою використання необхідних витрат і керуючого спрямованого впливу вхідні ресурси перетворюються в кінцевий результат, що представляє споживчу цінність.

Показники, що визначають ефективність бізнес-процесів, бувають різними:

1. Обсяг продукції встановленого якості, реалізований за одиницю часу.

2. Кількість споживачів, зацікавлених в даному продукті.

3. Число операцій виробничого циклу, необхідних для виготовлення продукту за одиницю часу.

4. Кількість часу, витрачений на виконання таких операцій.

5. Обсяг капіталів, вкладених у виробництво.

6. Витрати, неминучі під час виробничого циклу.

По суті, основні прийоми та методи реінжинірингу зводяться до того, щоб вивчити та оптимізувати вищеперелічені показники і передбачають наступні дії:

· Перетворення декількох робочих процедур в одну дозволяє оптимізувати виробництво.

· Самостійність рішень виконавців передбачає їх об’єктивність і правильність у зв’язку з близькістю до процесу виробництва.

· Наявність декількох варіантів виконання одного і того ж процесу дозволяє швидко реагувати на зміни ринкової інфраструктури.

· Скорочення кількості перевірок та керуючого впливу факторів, що не беруть участь у процесі виробництва сприяє підвищенню його ефективності.

Таким чином, перспективи впровадження цього напрямку менеджменту можуть суттєво впливати на економічні аспекти окремого підприємства та розвиток ринку в цілому.