Запас фінансової міцності – це економічний показник, що демонструє стійкість підприємства до скорочення виробництва. Це значення показує, на скільки можна знизити темпи випуску нової продукції, не зазнавши при цьому збитків.

Показник виражається у вигляді відношення різниці між об’ємом реалізації, існуючих в певний момент часу, і обсягом реалізації, який буде у компанії в точці беззбитковості. Підсумкове значення даних обчислень видається у відсотках. Природно, що чим вище показник, що відображає фінансову міцність, тим стабільніше положення підприємства і тим менше для нього ризик виникнення економічних втрат.

Найбільший вплив на дане значення має розмір існуючих витрат. Чим вони вищі, тим менше в поточний момент часу, а також в осяжній перспективі, запас фінансової міцності і навпаки. Найбільший ефект чинить зниження існуючих постійних витрат.

У реальній економічній практиці відзначено існування трьох ситуацій, які визначають величину прибутку і, відповідно, запас фінансової міцності:

  • Перша ситуація відображає момент, коли підприємство досягає стану, именующегося точкою беззбитковості, тобто виробництво повністю збігається з реалізацією. У такому випадку не відбувається коригування існуючого запасу фінансової міцності та прибутку, так що показник залишається без змін.
  • Друга ситуація – це коли компанія виробляє більше, ніж реалізовує. Це негативно впливає на запас фінансової міцності, так як надлишок продукції веде до появи недоотриманого прибутку. Для виходу з такого стану потрібно ретельне і довгострокове планування обсягів виробництва, у поєднанні з аналізом попиту.
  • Третій випадок – обсяг реалізації товару вище, ніж обсяг виробництва. У такій ситуації спостерігається зростання прибутку і, у зв’язку з цим, фінансової міцності. Але зворотним боком медалі є збільшення залежності від існуючих контрагентів, так що поліпшення ситуації буде уявним. Виходить, що якщо різко зміниться обсяг запасів, то виявиться особлива форма фінансової нестійкості, іменована прихованою.

Для того, щоб розрахувати існуючий запас міцності, використовується спеціальна формула: Запас фінансової міцності = (Фактичний обсяг продажу – Обсяг продажів у точки беззбитковості)/Фактичний обсяг продажу * 100%.

Для здійснення повноцінної оцінки існуючого запасу фінансової міцності, буде потрібно не тільки зробити розрахунок за наведеною формулою, але і проаналізувати різні аспекти економічної діяльності. В першу чергу слід з’ясувати, який вплив робить різницю між існуючими показниками обсягу продажів і виробництва, а також врахувати існуючий показник збільшення кількості товарно-матеріальних запасів. В залежності від отриманих результатів, буде проводитися коригування запасу фінансової міцності.

На практиці, якщо даний показник вище 10%, то фірма вважається досить стійкою. Така компанія здатна витримати зміни в обсягах реалізації і виробництва товарів без будь-яких економічних збитків.